Vasi Könyvtári Portál

 A Vasi Könyvtári Portált (VKP) azzal az alapvető céllal hozták létre az együttműködő könyvtárak, hogy egy közös felületen, egységes arculattal mindenkor aktuális információkat szolgáltassanak a Vas megyében működő könyvtárakról, a gyűjteményekben őrzött tudásvagyonról, és az egyes dokumentumokra vonatkozó lelőhely-információ alapján a lehető leggyorsabb hozzáférést biztosítsák az érdeklődőknek. A Portál használatához útbaigazítás olvasható a Tudástár/GYIK felületen.

 A VKP 2011-ben elindított verziója döntően közkönyvtári, de alapító tagként részese néhány kettős funkciójú iskolai könyvtár is. Ezen könyvtárak állományáról és a művek hozzáférhetőségéről egyesített katalógus ad tájékoztatást. A gyűjteményi számbavételre dokumentumszolgáltatás (könyvtárközi kölcsönzés) épül, amely 24 órán keresztül igénybe vehető a regisztrált használóinak.

Portálunk Online lexikonjában olyan szócikkek olvashatók, amelyek helyi vonatkozásuk és érdekességük miatt sokak figyelmét felkelthetik. Többek között bemutatjuk a munkásságukat kitüntetéssel elismert Vas megyei könyvtárosokat. 

Portálunk részletes tájékoztatást nyújt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről.

 
A Vasi Könyvtári Portál létrehozását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz" című operatív programja tette lehetővé.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár TIOP-1.2.3/09/1-2009-0021 számú programjának címe: A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése, oktatási-képzési szerepének erősítése

 

Szavazás
Szavazás a portálról.

a. Nagyon jó!
b. Közepes
c. Gyenge.