Üdvözlünk

A Vasi Könyvtári Portál blogja

Hírek, újdonságok, kutatások, bejelentések, viták, érdekességek, személyes információk...

 

Kedves Olvasó!

A Vasi Könyvtári Portál blogja üdvözöl a bloggerek oldalain.

Reméljük, hogy növeled a blog érdekességét sok új cikkel, információval, újdonsággal, és számodra is tudunk új, érdekes hírekkel szolgálni.

Ne késlekedj, ha közölni szeretnél valamit, vagy egy témában vitára hívnál kreatív, újdonságra nyitott bloggereket.

Kérünk, hogy állásfoglalásodban legyél nyitott, megértő, érdeklődő, bátor és emelett udvarias!

Blogok
Web 2.0 tanfolyam. 2. témakör

A magyar információs társadalom fejlődése

 

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban, a Web 1.0-tól a Web 2.0 felé a megváltozott internetes világban című akkreditált tanfolyam második témakörében Pallósiné Dr. Toldi Márta A magyar információs társadalom fejlődése címmel tartott előadást.

Megismerkedhettünk a WIP projekt részleteivel( World Internet Projekt: a magyar társadalom és az internet. TÁRKI, 2007.) valamint a Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés 1998-2008. (ITTK, 2007.) részleteivel.

 

A kutatási eredmények bemutatása előtt az információs társadalom jellemzőit, a mai magyarországi helyzetet, ennek könyvtári vonatkozásait vettük közösen számba.

 

Valamennyien egyetértettünk abban, hogy az adott technikai lehetőségekkel,  anyagi korlátok miatt, sokan nem élhetnek, valamint a használathoz szükséges készségekkel az eszközöket birtoklók közül sem rendelkezik mindenki. Napi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a tökéletes eszközkezelés nem elegendő a gyors és pontos információhoz jutáshoz, a használók egy része elveszik az információk tengerében és nem ismeri az ellenőrzött forrás fogalmát. Fel is tehetjük a kérdést, például az egészségügyi, életmóddal kapcsolatos esetekben informál vagy dezinformál a világháló? Biztosan mindenkinek volt már olyan problémája, amire homlokegyenest ellenkező válaszokat kapott egyazon keresés folyamán. Vagy az internet hozzáféréssel rendelkezők vajon hány százaléka tudja intézni ügyeit online módon? Nézzük csak meg, a roppant egyszerű népszámlálási íveket hányan is töltötték ki ezzel a módszerrel?(országos arány18,6%)

 

A két feldolgozott kutatási anyag nagyon alaposan tárja fel az IKT forradalom új lehetőségeit és problémáit. A jelentések elkészülte óta eltelt  években a technológiai fejlődés felgyorsult. Hazánkban is ugrásszerűen növekszik a háztartások eszközökkel és internettel való ellátottsága: „egy állandóan és szinte megjósolhatatlanul változó közegre vonatkozóan kell állításokat megfogalmaznunk” –írják a WIP  jelentés bevezetőjében. A 2002-ben felvett adatok ma már bizonyára jelentős módosulást mutatnának, a következtetésekre sem támaszkodhatunk maradéktalanul. Látleletek egy rövidebb korszakról, összehasonlítási alap a következő kutatásokhoz. „Fontos tényező az is, hogy egy gyors ütemű állandó átalakulásban   lévő folyamat jelenségeiről van szó. Ezért olyan kutatásokra van szükség, amelyek nem csak egy adott pillanat tényeinek rögzítésére törekszenek, hanem hosszú távon is  figyelemmel kísérik az események alakulását.” – olvasható a záró fejezetben.

 

Érdemes azonban időt szánni az olvasásukra, mert szociológiai megalapozottságuk, a kutatás módszertana az eredményeken túl, önmagában is fontos információforrás.

 

Nagy Éva

 

685 Látogatás, 7 Megjegyzések

  • Megjegyzések
Visszahivatkozó URL:

Szálakként kezelt válaszok Szerző Dátum
Érdemes, sőt kötelező a kutatási eredményeket... Reha Tiborné 2011.12.27. 14:39
Információs társadalom? Igen van, létezik,... Varanka Krisztina 2011.12.30. 14:17
A képzés témája már régóta foglalkoztat; bár én... Hatejer Katalin 2011.12.30. 15:52
Kicsit félve indultam neki a tanfolyamnak. Bár én... Rónainé Magyar Krisztina 2011.12.31. 10:16
A Berzsenyi Dániel Könyvtár által indított... Kovácsné Szabó Éva 2012.01.11. 8:04
A XXI. században nincs az életnek olyan területe,... Hufnágel Szabolcs 2012.01.11. 15:29
A WIP jelentés megállapításait hallva bennem, mint... Kissné Ráczkevi Irén 2012.01.13. 9:22

Reha Tiborné
Érdemes, sőt kötelező a kutatási eredményeket figyelemmel kísérnünk, hiszen az internet, mint kommunikációs eszköz, folyamatosan változik. Ez a változás hatással van napi munkánkra is! Az internet megjelenése óta átalakult az információ keresésének, feldolgozásának, tárolásának módja. Ha információra van szükségünk ma már természetes módon fordulunk egy online keresőhöz, beírjuk a kulcsszót és megnézzük a találatot. Régen ehhez könyveket kölcsönöztünk a könyvtárból. Lehet, hogy az internet "elrabolja" olvasóinkat?

Beküldve 2011.12.27. 14:39.

Leg Leg
Varanka Krisztina
Információs társadalom? Igen van, létezik, fejlődik... S ez így is van egy bizonyos oldalról nézve, mert az, hogy szempillantás alatt ezerféle információhoz juthatok ,ha a csak időjárásra vagyok kíváncsi vagy arra, hogy mi történik a Föld másik oldalán, hogy az adóbevallásomat az interneten intézhetem az ügyfélkapun keresztül s sorolhatnám...De ha fogalmam sincs, ki a szomszédom,mert reggel csak köszönünk és elrohanunk egymás mellett, ha nem tudom, hol járok, mert nincs utcanévtábla, ha a buszmegállóban hiába keresem a menetrendet, hogy honnan és hova megy a busz, akkor bizony nem hiszem, hogy az információs társadalom nagyon fejlődik...Lehet, inkább egy kommunikáción alapuló társadalmat kellene építenünk?

Beküldve 2011.12.30. 14:17.

Leg Leg
Hatejer Katalin
A képzés témája már régóta foglalkoztat; bár én sem vagyok "digitális bennszülött", rendszeresen használom az internetet munkához és magán célból egyaránt. A tanfolyam során szerzett ismeretek segítségével még több alkalmazást fedeztem fel, s az eddig használtakról is jóval többet megtudtam, így tudatosabban, magabiztosabban mozgok az Internet világában. Nagyszerű lehetőségnek tartom, hogy a webkettes szolgáltatások segítségével a szükséges információkat pillanatok alatt megszerezhetjük, továbbadhatjuk, véleményezhetjük és ha gondoljuk, új tartalmakat tölthetünk fel. Hogy a bárki által formálható információk mennyire megbízhatók, azt persze sokan vitatják. Különböző ügyeink intézéséhez is kiváló lehetőségeket nyitott meg az Internet az ügyfélkapuk segítségével, s vásárolhatunk is anélkül, hogy kimozdulnánk a lakásból. A manapság oly népszerű közösségi oldalak leküzdik a távolságot, hiszen akár külföldi ismerőseinkkel tarthatjuk napi szinten a kapcsolatot. Sokan, sokféle okból kételkednek ezekben a technológiai "csodákban", s a korábbi bejegyzések, hozzászólások is tartalmaznak kérdéseket a tárasas kapcsolatok és a könyvtáraink sorsa tekintetében. Véleményem szerint a ma felnövekvő fiatalok életében elsődleges szerepet tölt be az Internet, ezért szükségesnek tartom, hogy kövessük igényeiket, hiszen ők a jövő felhasználói, olvasói lesznek. Viszont komoly probléma, hogy sokan gyanútlanul osztanak meg magukról olyan képeket, videókat, információkat, amelyek - véleményem szerint - nem tartoznak a nagyközönségre. Ugyanakkor a valódi társas kapcsolatokra is negatív hatást fejt ki a virtuális lét, s szükségesnek tartom, hogy az emberek tudatosan ügyeljenek erre.

Beküldve 2011.12.30. 15:52, válaszként erre: Varanka Krisztina.

Leg Leg
Rónainé Magyar Krisztina
Kicsit félve indultam neki a tanfolyamnak. Bár én is használom az internetet nap mint nap munkahelyi feladatok, levelezés, kapcsolattartás, vásárlás stb. céljából; csak most látom igazán, hogy a web 2 világa a végtelen lehetőségek tárháza. Ezek között felelősséggel válogatni, segítségükkel színvonalasat alkotni nem kis munka. A könyvtárakban erre a feladatra igenis fel kell készülni. Jelen kell lennie ezen intézményeknek is a világhálón szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel, az olvasót is bekapcsoló megmozdulásaikkal. Ehhez nyújtanak segítséget az ilyen továbbképzések.
Számomra még egy jelentős hozadéka is volt a tanfolyamon - különösen Pallósiné Dr. Toldi Márta előadásán - elhangzottaknak: most tudatosult bennem, hogy mennyire fontos a gyermekek védelme az internet negatív hatásaitól. Ezer veszély leselkedik rájuk a számítógép előtt ülve. Nekünk felnőtteknek nem árt résen lennünk, segítenünk kell őket az érdeklődési körüknek és életkori sajátosságaiknak megfelelő, fejlődésüket szolgáló tartalmak megtalálásában. Ahhoz, hogy e segítség hatékony legyen, ismernem kell a veszélyeket, az elhárítási lehetőségeket, szóval nekem is tanulnom, képeznem kell magam. Leendő édesanyaként ezt próbálom majd szem előtt tartani.

Beküldve 2011.12.31. 10:16, válaszként erre: Hatejer Katalin.

Leg Leg
Kovácsné Szabó Éva
A Berzsenyi Dániel Könyvtár által indított akkreditált tanfolyam - A web 1. 0-töl a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban – órái alatt több gondolatfolyam indult el bennem, sok természetesnek tűnő dolog került a helyére.
Az eddig is szívesen használt internetes oldalak többségéről kiderült, hogy ezek is web2-es felületek. Elsőként tisztáznom kellett magamban a webkettő fogalmát, hogy tovább tudjak lépni, tudjak erre építkezni a tanfolyamon hallott, tanult információkból.
A Wikipédia szerint „a web2.0 kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek a közösségre épülnek, tehát a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást nyújtó fél biztosította, webkettes szolgáltatásoknál a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik. A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. Az interaktivitás és a fogyasztók egymással folytatott kommunikációja miatt napjainkban alig van olyan oldal, amely köré ne szerveződne valamilyen közösség.”

A tanfolyamon az elméleti dolgok mellett nagyon sok gyakorlati tapasztalatra is szert tettünk, amelyek nemcsak a munkánk során, hanem életünk bármely területén hasznosak lesznek.

Nemcsak azért érdemes továbbképezni magunkat, hogy ezt a tudást átadhassuk olyanoknak, akik kevésbé tájékozottak az adott területen, témában, hanem azért is, hogy „digitális bevándorlóként” teljesen ne maradjunk le a „digitális bennszülöttektől”.
Fontos, hogy lépést tudjunk tartani rohanó világunk, az információs társadalom saját magunk által támasztott egyre nagyobb követelményeivel. Saját magunkat kényszerítjük bele ebbe a helyzetbe, de ki akar lemaradni?

Azonban a világháló nyújtotta előnyök mellett tisztában kell lennünk azok hátrányaival is, vagy legalábbis meg kell próbálni azokat kivédeni.

Beküldve 2012.01.11. 8:04, válaszként erre: Rónainé Magyar Krisztina.

Leg Leg
Hufnágel Szabolcs
A XXI. században nincs az életnek olyan területe, melyet ne szőtte volna át valamilyen szinten a számítástechnika, az internet. A fejlődés folyamatos, naponta találkozhatunk új technológiákkal, új lehetőségekkel melyek szinte észrevétlenül lesznek mindennapi életünk részei. Lassan eljutunk oda, hogy ki sem kell mozdulni a lakásunkból ahhoz, hogy ügyeinket intézzünk, vásároljunk, barátainkkal csevegjünk, filmet nézzünk stb. Ez nagyon jó és hasznos dolog, azonban mindenképpen meg kell találni egy egészséges egyensúlyt virtuális és valódi létünk között. Ez valakinek könnyebben, valakinek nehezebben megy, de véleményem szerint mindenkinek érdeke, hogy ne szippantsa be teljesen a világháló.

Beküldve 2012.01.11. 15:29.

Leg Leg
Kissné Ráczkevi Irén
A WIP jelentés megállapításait hallva bennem, mint könyvtárosban is felmerül az igény: jó lenne távlatilag is ismerni az információs társadalom fejlődési irányait, trendeket, amelyekhez alkalmazkodnunk kell szolgáltatásaink színvonalának fenntartásához.
A jelenlegi gazdasági, társadalmi környezet csak kevés könyvtár számára teszi lehetővé az új trendekhez való gyors alkalmazkodást. A fejlődés erősen technika-függő, vagyis pénzigényes. Szeretnénk, ha legalább a meghatározó közművelődési, szak-, iskolai és egyéb könyvtárak rendelkezzenek megbízható anyagi háttérrel. A "kicsik", a hozzánk hasonló kis könyvtárak csak hozzájuk fordulhatnak saját állományuk hiányosságai miatt, hogy az olvasói igényeket a legmegfelelőbben kielégíthessék.
Amíg ez a rendszer jól működik palástolni tudjuk állományunk hézagait. A figyelmesség, az egyénre szabott bánásmód egy ideig feledtetni tudja hiányosságainkat.
Ezt az időszakot, amit sok szempontból válságként élünk meg a könyvtáros szakma emberi, személyes oldalát tekintve mindenképpen olyan megújulásként kell megélnünk, amely csak erős, elhivatott, rátermett könyvtárosok munkája révén valósulhat meg. Most van igazán szükség a "jó" könyvtárosokra, akik majdnem mindenre hajlandók hivatásukért, az olvasókért. A technika személyes közvetítés nélkül csak félkarú óriás.

Hálás köszönet mindazon könyvtáraknak, akikre mindig támaszkodhatunk hiányaink pótlásában!

Beküldve 2012.01.13. 9:22.

Leg Leg