Wiki

Nyomtatás Tulajdonságok
Vasmegyei Lapok

1867. október 7-én mutatta be a megyei közgyűlésnek Balogh Gyula (1837-1921) az első Vas megyei hírlapot, a Vasmegyei Lapokat. A hónap első napján napvilágot látott kiadvány alcíme szerint gazdászati, ipari, kereskedelmi, társaséleti és szépirodalmi hetilap volt. Hetente egyszer, keddenként jelent meg, 1871-től viszont már kétszer, csütörtökön és vasárnap is olvashatták a szombathelyiek. Ez volt az első igazi Vas megyei újság, melynek nem csak tulajdonosa, hanem 1884-ig szerkesztője s jórészt szerzője is Balogh Gyula volt.

A lapot a Bertalanffy nyomdában állították elő, 1871-től a kiadója is a tulajdonos, Bertalanffy Imre lett.

A lap fenntartása miatt fontos volt az előfizetők száma, amelyet a hirdetésekből származó bevételekkel egészítettek ki. A kiadás anyagi helyzete így sem volt biztos, 1869-ben már támogatókat is kellett keresnie.

Az 1869. 30. számtól kiadóként és segédszerkesztőként megjelent az újságon Karnits Lajos neve.1884-ben Balogh Gyula sikeresen megpályázta a vármegye allevéltárnoki állását, s megvált a laptól. 1884-től 1891-ig, majd 1892-től 1895-ig a nyomdatulajdonos fia, Bertalanffy József (1846-1917) szerkesztette a Vasmegyei Lapokat.

 Az újság hasábjain lehetett olvasni a helyi közélet hírei mellett az egyletek tevékenységéről, társasági eseményekről, de helyet kaptak az ország s világ fontosabb történései is. Közhasznú információk rendszeresen helyet kaptak a lap egyes rovataiban: a piaci árak, a vasúti menetrend, postakocsi közlekedés. A szerzők között megtalálhatjuk a helyi szellemi élet kiválóságait, Kunc Adolfot (1841-1905), Lipp Vilmost (1835-1888), Éhen Gyulát (1853-1932).

1882-ben, feladva addigi függetlenségét, a Szabadelvű Párt Vas megyei szervezetének hivatalos lapja lett, s politikai kiadványként folytatta tevékenységét.

1889-ben indult útjára a Vasvármegye, mint pártonkívüli politikai hetilap. 1895-ben egyesült a Vasmegyei Lapokkal, s attól kezdve Vasvármegye címen, de a Vasmegyei Lapok évfolyamjelzését megtartva, egészen 1945-ig megjelent.

 A Vasmegyei Lapoknak a megye életében első, rendszeresen megjelenő időszaki kiadványként vitathatatlan a jelentősége, fontos forrása a helytörténeti kutatásoknak.

  

Forrás:

Murányi Péter: A Vasmegyei Lapok indulásának körülményei. In: A Vas megyei könyvtárak

Értesítője, 1986. 3. sz. p. 31-35.

Nagy Éva: A vasi hírlapirodalom kezdete: a Vasmegyei Lapok. In: A Vas megyei könyvtárak Értesítője, 1997. 3. sz. p. 40-45. 

 

 

3355 Látogatás, 0 Mellékletek 0 Mellékletek

  • Megjegyzések