Wiki

Nyomtatás Tulajdonságok
Szobrot Berzsenyinek

 

1891. augusztus 27-én felhívás jelent meg a Vasmegyei Lapok hasábjain Szobrot Berzsenyinek! címmel. Az írás szerzője úgy vélekedett, hogy – más városok példáját követve – Szombathely is karolja fel valamelyik jeles személyét, például Berzsenyit, és állítson emléket a tiszteletére. A felvetést szinte azonnal tett követte, és 1891. október 11-én Károlyi Antal (1843-1911) alispán elnökletével megalakult a Berzsenyi Szoborbizottság, amely célul tűzte ki Berzsenyi Dániel (1776-1836) szobrának felállítását Szombathelyen, a Széchenyi téren lévő ligetben, továbbá gyűjtést indítottak a költségek fedezésére.

Az adományokról a sajtó folyamatosan tájékoztatta az olvasókat, az első adakozók egyike a Vármegyei Kaszinó volt 50 forintot ajánlva a nemes célra. 1891 decemberére már 353 forint gyűlt össze a szoborépítés javára, de a következő évtől a lelkesedés alábbhagyott. Az újságok oldalain sorra jelentek meg az elégedetlenkedő írások, amelyek elsősorban a bizottság munkáját kritizálták. Következő állomásként 1893. január 22-én megalakult a Berzsenyi-kör, amelynek célja nemcsak az irodalmi és művészeti élet szervezése volt, hanem a szoborállítás ügyének felkarolása is. Az újonnan létrehozott szervezet az adakozás fellendítése érdekében hangversenyeket, irodalmi esteket, műkedvelő előadásokat, bálokat szervezett. A szobor elkészítéséhez szükséges teljes összeg (8000 forint) 1898-ra gyűlt össze, ekkor a Berzsenyi-kör – teljesítve feladatát – feloszlatta magát.

 A költő szobrának megalkotóját Beöthy Zsolt (1848-1922) egyetemi tanár választotta ki a bizottság felkérésére. Választása Kiss Györgyre (1852-1919), a korszak jeles szobrászára esett. A szászvári születésű művész nevéhez fűződik az első köztéri szobor a nőnevelés megindítójáról. A Veres Pálnéról (1815-1895) mintázott monumentális méretű márványszobrot 1906-ban állították fel Budapesten, az V. kerületi Erzsébet téren.

A Berzsenyi-szobor avatóünnepségére a millenniumi év utolsó hónapjában, 1896. december 8-án került sor. A program a vármegyeháza nagytermében kezdődött, ahol Reiszig Ede (1848-1908) főispán fogadta a küldöttségeket fényes díszöltözetbe öltözött Vas megyei, győri és soproni huszárok között, majd a közönség átvonult a szobor elé, ahol Károlyi Antal, a szoborbizottság elnöke és Éhen Gyula (1853-1932) polgármester mondott beszédet. Az ünnepséget követő fogadáson a Savaria szálló nagytermében mintegy 300-an vettek részt. A Vasvármegye című lapban megjelent tudósítás szerint a kiszolgálás kifogástalan volt, a zenét Vajda Jóska bandája szolgáltatta, a vendégek pedig a következő menüt fogyasztották: oroszleves, fogas Colbert-mártással, bélszínsült nemzeti módra, betét fácánmellel, pulyka franciasalátával, fagylalt, gyümölcs, sajt, kávé.

  Szalainé Bodor Edit

Forrás:

 Gál József: Egy múlt század végi polgári kezdeményezés. Száz éves a szombathelyi Berzsenyi - szobor.  In: Vasi Szemle, 1997. 1. sz. p. 39-48.

 Szobrot Berzsenyinek! In: Vasmegyei Lapok, 1891. aug. 27. p. 3.

 A Berzsenyi-szobor-bizottság felhívása. In: Vasvármegye, 1891. okt. 25. p. 1.

 A Berzsenyi-szobor leleplezése. In: Vasvármegye, 1896. dec. 10. p. 1-7.

 

3413 Látogatás, 0 Mellékletek 0 Mellékletek

  • Megjegyzések