Nyomtatás Tulajdonságok
Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

Kresznerics Ferenc (Ivánc, 1766 – Alsóság, 1832)

   Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. – Budán : A Magyar Királyi  Tudom. Egyetem betűjivel. – 2 db ; 26 cm

   1. r., A - K. – 1831. – L, [8], 349 p.   

   2. r.,  L - Z. – 1832. – XIX, 343 p.

 

A szombathelyi líceum nyelvtudós professzorának, sági plébánosnak főműveként emlegetett magyar szókincsgyűjtemény 1832-ben elnyerte az Akadémia nagyjutalmát, szerzője pedig – már az intézmény működésének megindulása után három hónappal – a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja címet.

 Reformkori szótárirodalmunk e kiemelkedően fontos kötete előzménye és mintája volt  Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára című hatalmas munkájának (1-6. köt., Pest, Emich Gusztáv, 1862-1874), ezért az ún. alternatív nyelvészek tudománytörténeti jelentőségén túlmenően – a napjainkban ismét egyre nagyobb érdeklődést és vitát kiváltó –  gyökelmélet hazai hagyományait megteremtő alapműként tartják számon. Gyakorta hivatkoznak rá az immár hagyományossá váló Czuczor Gergely – Fogarasi János-nyelvkonferenciákon is. Az első, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Diófa-kör szervezésében 2010. december 6-án megtartott  konferencia mottóját („A magyar nyelv természeti rende”) Kresznerics Ferenctől kölcsönözték. (E tanácskozás teljes anyagát az Életünk című szombathelyi folyóirat a 2011. évi összevont 3-4. számában közzétette.)

 A „gyökerésző szótár” – melynek szemléletét és gyakorlatát a hivatalos, akadémiai nyelvészet elutasítja – kritikával kezelendő forrást jelenthet a mai szakembereknek. Nyelvtörténeti jelentősége, a mintegy 80.000 szót és szókapcsolatot összegyűjtő és feldolgozó szerző rendkívüli teljesítménye azonban vitathatatlan. Az utókor számára is érvényes Vörösmarty Mihálynak, a Tudós Társaság választmányi tagjának egykorú méltatása:

„…a’ ki ennyit ’s késő napjaig illy fáradhatatlanúl tett, annak hazafiaitól csak köszönetet lehet várnia…”

 A Berzsenyi Dániel Könyvtár eredeti kiadású példánya 1976-ban, antikvár vétel útján került a Savariensia helyismereti gyűjteménybe. A szombathelyi közkönyvtár alapításának 125. évfordulóján szervezett, restaurálást támogató "örökbefogadási" kezdeményezés során érkezett adományoknak, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően a budapesti OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhelyben 2007-ben restaurálták.

                                                                                                                                   Szabó Márta

 

Kresznerics Ferencről és művéről, valamint a vonatkozó irodalomról ld. a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár honlapján, a www.cellbibl.hu címen elérhető Kemenesaljai Életrajzi Lexikon Koltai Jenő által írott szócikkét


 

 

4050 Látogatás, 0 Mellékletek 0 Mellékletek

  • Megjegyzések