Wiki

Nyomtatás Tulajdonságok
Faludi Ferenc Irodalmi Társaság

 

A XIX század végére felerősödő nemzeti érzés ápolására országszerte irodalmi körök alakultak. Ennek jegyében a XIX-XX. század fordulóján, Szombathelyen négy egyesület jött létre: Berzsenyi Kör, Szombathelyi Nemzeti Szövetség, Vasvármegye és Szombathely Város Kulturegyesülete, Faludi Ferenc Irodalmi Társaság.
 
A Társaság alakuló ülésére 1905. november 18-án került sor a vármegyeháza kistermében. Az ülés elnöke Bezerédj István (1866 – 1943) alispán, szónoka, a Társaság megalapításának kezdeményezője, Somogyi József (1860 – 1908), résztvevői pedig a városi intelligencia színe-java. Az ülésen elfogadták az Alapszabályt, mely szerint a Társaság célja a hazafias és vallás-erkölcsi magyar irodalom és művelődés pártolása, a társasélet fejlesztése, ismeretterjesztő előadások tartása, a vármegye elhunyt nagyjai iránti kegyelet életben tartása, évkönyv, esetleg folyóirat kiadása. Az Alapszabályt 1906. május 21-i keltezéssel hagyta jóvá a Belügyminisztérium. Ezt követően választották meg a tisztikart és a választmányt. Elnök lett Kárpáti Kelemen (1859 –1923), alelnökök: Éhen Gyula (1853 –1932), Balogh Gyula (1837 –1921), Somogyi József, titkár: Vadász Norbert (1880 –1936). A választmány több mint 30 főből állt.
Az első években tevékenységük mindössze néhány program létrehozására korlátozódott, két kirándulást irodalmi ünnepéllyel, egy estélyt bállal egybekötve és egy felolvasást szerveztek.
A tagok száma az első két évben nem gyarapodott, Somogyi főtitkár 1908-ban bekövetkezett halálával a szombathelyi Faludi Társaság történetének első része le is zárult. Halála után két évtizedig nem is jelent meg hír velük kapcsolatban.
 
A valódi egyesületi tevékenységre az 1930-as évekig kellett várni. A Kulturegyesület irodalmi szakosztályának vezetői 1928-ban arról határoztak, új néven, Faludi Ferenc Irodalmi Társaságként folytatják tevékenységüket. Az ötlet Székely László (1894 –1991) elnöktől származott. Ezzel a döntéssel tulajdonképpen a korábbiakban azonos nevet viselő egyesület beolvadt az irodalmi szakosztályba. A Faludi név használata Bárdosi Németh János (1902 –1981) elnöksége alatt vált általánossá. Ezekben az években a meghívásukra szinte az egész magyar élő irodalom megfordult Szombathelyen.
 Az 1905-ben alakult Társaság céljai között szereplő folyóirat kiadás 1936-ban vált valóra, amikor Írott Kő címmel irodalmi lapot hoztak létre. A folyóirat 1944-ig szolgálta a magyar irodalmat.
 
Dr. Köbölkuti Katalin
Forrás
Kuntár Lajos: „Irodalmi élet nem létezik nyomtatott betű nélkül.” Újabb adatok a vasi literatúra e századi történetéhez. In: Vas Népe, 1996. okt. 24. 8.p.  
Gál József: A szombathelyi Faludi Ferenc Irodalmi Társaság 1905 –1907. In: Vasi Szemle, 2007. 1. sz. 57 –70. p.
 
2605 Látogatás, 0 Mellékletek 0 Mellékletek

  • Megjegyzések