Wiki

Nyomtatás Tulajdonságok
Diákköltők, Diákírók Találkozója, Sárvár

 

 Az országos hírű, tehetséges vers- és irodalomkedvelő diákok sárvári találkozóinak története a helyi gimnázium kezdeményezésére nyúlik vissza.

 

Kezdetekben a Vas megyei diákokat megszólító irodalmi pályázat kiírásának, és a találkozó megszervezésének gondolata a sárvári Tinódi Gimnázium egykori igazgatójától, Medvegy Antaltól, valamint a gimnázium magyartanárától, Dr. Szabó Endrétől származott. Az ötletet az intézmény megalakulásától fogva tevékenykedő önképzőkör diákköltőinek sikeres műsorai, valamint a gimnázium keretén belül már több éve működő pályázati rendszer adta.

Az iskola falain túllépő első bemutatkozásra 1965 májusában került sor. A Diákköltők I. Vas Megyei Találkozójával – a sárvári gimnázium szervezésében – kezdetét vette egy olyan napjainkig élő rendezvénysorozat, amelyben a diákok vallhattak önmagukról, a világról saját verseik, majd később prózai műveik révén.

A gimnázium által kiküldött pályázatra az első alkalommal 18 szerző 95 verse érkezett be. A rendezvényre az iskola új dísztermében került sor, ahová az ünnepi műsorra minden alkotót meghívtak. Zsűrizésre az Életünk c. folyóirat néhány szerkesztőjét kérték fel. A díjazottakat pénz- és könyvjutalomban részesítették.

Az elkövetkezendő években a pályázat kiírása, a találkozók lebonyolítása hasonlóképpen alakult. A rendezvény egy protokoll jellegű megnyitóval kezdődött, majd a tulajdonképpeni műhelymunkával, a beküldött művek elemzésével folytatódott. Ezt követte a gálaműsor, ahol a gimnázium diákszínpadának tagjai részleteket adtak elő az ifjú szerzők munkáiból.

A találkozó díjkiosztással, értékeléssel zárult. A díjakat helyi, megyei, országos vezetők adták át.

Az évek folyamán az irodalmi találkozók regionálissá, dunántúlivá, majd országossá nőttek. Az első országos találkozót 1968-ban hirdették meg, de pár évig még minden második évben megyei találkozót rendeztek. Ezek közül az utolsóra 1973-ban került sor. A hetvenes évek közepétől a média érdeklődését is felkeltette a rendezvény. Rádiófelvételek születtek, a sajtóban cikkek tudósítottak az eseményről. 1991-ben Vetetlen égen címmel antológia jelent meg a jól sikerült alkotásokból.

Az érdemi munkát, a beküldött alkotások elbírálását az évek során számos neves irodalomtörténész, író, költő, kritikus segítette. Többek között meg kell említeni Czine Mihály, Fábián Zoltán, Fekete Sándor, Nagy Gáspár, Alföldy Jenő, Kulcsár Szabó Ernő, Tarján Tamás nevét, ki kell emelni Mezey Katalin és Papp Márió elhivatott tevékenységét, és a már említett Dr. Szabó Endre munkáját, aki szintén évről évre fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy ez a „mozgalom” élni tudjon.

Az elmúlt évtizedek alatt már több mint félszázra tehető azoknak a tehetségeknek a száma, akik Sárvárról indulva jutottak fel a „Parnasszusra”, lettek neves írók, költők. Néhány név, szintén a teljesség igénye nélkül: Asztalos István, Bódi Tóth Elemér, Bari Károly, Devecsery László, Grecsó Krisztián, Kemény István, P. Sebők János, Szokolay Zoltán, Tóth Krisztina, Varró Dániel, Vörös István. Külön öröm, hogy a kilencvenes évektől már a határon túli fiatalok is beküldhették munkáikat, s közülük többen szép sikert értek el.

Az idei évben, 2012-ben már 35. alkalommal találkoztak egymással a jövő irodalmárai, az immár Kárpát-medencei Diákírók, Diákköltők Találkozójának sárvári táborában. A pályázatot vers, próza és tanulmány kategóriában hirdették meg, várva minden 14−18 év közötti középiskolás diák magyar nyelvű írásait. A pályázati kedv idén sem hagyott alább. A meghirdetett kategóriákban a diákok közel 400 színvonalas pályamunkát küldtek be, ami az irodalomkedvelő fiatalok töretlen érdeklődését, a rendezvény további életképességét mutatja.

Nagyné Piroska Lilla

 Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár

 

Felhasznált irodalom:

Vetetlen égen. Sárvár – tizennegyedszer. Diákírók, diákköltők antológiája. Szerk. Papp Márió. Sárvár, Polgármesteri Hiv., 1991. 76 p.

Szabó Endre: Diákköltő Találkozók a Sárvári Tinódi Gimnáziumban. 1. rész. Az első 10 év. In: Sárvári Hírlap, 2000. 19.sz. 13.p., 2.rész. U.o. 2000. 20.sz. 12.p., 3.rész. U.o. 2000. 21.sz. 20.p., 4.rész. U.o. 2000. 22.sz. 13.p., 5.rész. U.o. 2000. 23.sz. 17.p.

Diákköltő, diákíró találkozók a sárvári Tinódi Gimnáziumban. XXX. Országos Találkozó, 2007. A sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola jubileumi kiadványa. Szerk. Szabó Endre, Veres Benjámin, Grodvalt Ottó.Sárvár, Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola, 2007. 52 p.

Mezey Katalin: Sárvár, harmincszor is Sárvár. Irodalmi pályázat középiskolás alkotóknak. In.: Életünk, 2007. 9.sz. 1-2.p. Rácz Péter: Közel 400 pályázat a diákírók idei seregszemléjén. In: Sárvári Hírlap, 2012. 20. sz. 1., 7.p.

 

3886 Látogatás, 0 Mellékletek 0 Mellékletek

  • Megjegyzések