Vas Megye Irodalma

 

2012. májusában adtuk közre a Vas megye irodalma bibliográfia és repertórium 167-168. számát, amely a 2005. év második félévében megjelent, a BDK által feltárt, Vas megyére vonatkozó irodalomról nyújt sokoldalú tájékoztatást. Sajnálattal rögzítjük a tényt, hogy ezzel az 1964-es tárgyévvel 1965 óta nyomtatásban folyamatosan megjelent kurrens bibliográfia megszűnt. A döntést humán erőforrás hiánya miatt kényszerültünk meghozni. A megjelent füzetekben összesen 38 299 tételt regisztráltunk. A számbavétel és tájékoztatás kötelezettségének ezentúl online módon, elektronikus katalógusunk „VMI adatbázisában” teszünk eleget (http://www.bdmk.hu - OPAC – Helytörténetei adatbázis).
A teljes feldolgozott adatállomány a könyvtáron belüli intraneten, könyvtárosi közreműködéssel vehető igénybe. Az adatbázis többszempontú keresést támogat, de a tetemes tételszám miatt nehezen felel majd meg az időhatárok közötti áttekintő tájékozódás követelményének. E probléma megoldása érdekében azt tervezzük, hogy a 2006-os tárgyévtől elektronikusan hozzáférhetővé tesszük a Vas megye irodalma helyére lépő „VMI adatbázisba” bekerülő bibliográfiai tételek időrendben jól áttekinthető anyagát, melynek nyomtatott változatát Savariensia gyűjteményünkben archiváljuk.
 PTM