MAGYARORSZÁG
VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
(MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA)

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK


ENCIKLOPÉDIÁJA


A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK BIZOTTSÁGA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI

DR. SZIKLAY JÁNOS ÉS DR. BOROVSZKY SAMU

SZÁMOS SZINES MELLÉKLETTEL, MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEG-KÉPPEL.

pecsét

BUDAPEST

"APOLLO" IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MDCCCXCVIII.
"MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER-UTCZA 46.
"MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
VEZÉRKÉPVISELŐSÉGE
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 17.