VASVÁRMEGYE
IRTA:

BALOGH GYULA

.

MÁSODIK, BŐVITETT KIADÁS

.


SZOMBATHELY

,

BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA

1901.