Vasvármegye
a
magyar irodalomban.


Tanítványainak emlékül nyújtja :

Vadász Norbert,
premontrei főgimn. tanár.Szombathely, Egyházmegyei Könyvnyomda.
1908.