A

KÖNYVNYOMTATÁS TÖRTÉNETE VASMEGYÉBEN.

ÖSSZEÁLLITOTTA :

KOVÁTS S. JANOS.

SZOMBATHELY,
BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.
1891.