VASMEGYEI IRÓK.

BIO- ÉS BIBLIOGRAPHIAI GYŰJTEMÉNY.

ÖSSZEÁLLITÁ

RÉCSEI VIKTOR.


SZERZŐ SAJÁTJA.

SOPRON.
NYOMATOTT LITFASS KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1888.