A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE

(1777-1935)


SZERKESZTETTE

Dr. GÉFIN GYULA
SZOMBATHELY, 1935
A SZERKESZTŐ KIADÁSA


A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE


III. KÖTET


TÖRTÉNELMI NÉVTÁR


ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Dr. GÉFIN GYULA
PÁPAI KAMARÁS
HITTUDOMÁNYI FŐISKOLAI TANÁR


2 MŰMELLÉKLETTEL ÉS 15 SZÖVEGKÉPPEL


SZOMBATHELY, 1935


Nihil obstat.

Sabariae, die 21. Januarii 1935.

Dr. Szendy Ladislaus
censor.

164/1935.

Imprimatur.

Sabariae, die 22. Januarii 1935.

Dr. Tauber Alexander
Vicarius Generalis.MARTINEUM KÖNYVNYOMDA RT.SZOMBATHELY