A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE

(1777-1929)


SZERKESZTETTE

Dr. GÉFIN GYULA
HITTUDOMÁNYI FŐISKOLAI TANÁR
SZOMBATHELY, 1929
A SZERKESZTŐ KIADÁSAA SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE
II. KÖTET

BALASSA GÁBOR(Írta: Egyed Ferenc) - SZENCZY FEREN (Írta : Dr. Kappel János) - SZABÓ IMRE (Írta : Füssy Tamás O.S.B) -
HIDASSY KORNÉL ( Írta : Dr. Tauber Sándor) - ISTVÁN VILMOS ( Írta: Tóth József) - MIKES JÁNOS GRÓF (Írta: Géfin Gyula) -
A SZOMBATHELYI SZEMINÁRIUM TÖRTÉNETE (Írta: Dr. Székely László) - A VASVÁR-SZOMBATHELYI SZÉKESKÁPTALAN
TÖRTÉNETE FŐBB VONÁSAIBAN ( Írta: Desics Ignác) - ADATOK AZ EGYHÁZMEGYEI PAPSÁG TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓLAG (Írták: Kovács Lajos és Dr. Szendy László) - A RK. ISKOLAÜGY FEJLŐDÉSE (Írta: dr. Boda János)8 MŰMELLÉKLETTEL ÉS 76 SZÖVEGKÉPPEL


SZOMBATHELY, 1929


Nihil obstat.

Sabariae, die 17. Maii 1929.

Dr. Josephus Császár
censor.

903/1929.

Imprimatur.

Sabariae, die 7. Maii 1929.

Joannes episcopus.
L. S.Martineum Könyvnyomda Részvénytársaság Szombathely.