A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE

(1777-1928)


SZERKESZTETTE

Dr. GÉFIN GYULA
HITTUDOMÁNYI FŐISKOLAI TANÁR
SZOMBATHELY, 1929
A SZERKESZTŐ KIADÁSA
SZILY JÁNOS, HERZAN FERENC GRÓF BÍBOROS, SOMOGY LIPÓT
ÉS BŐLE ANDRÁS PÜSPÖKÖK ÉLETE S MÜKŐDÉSE

ÍRTA
Dr. GÉFIN GYULA


8 MŰMELLÉKLETTEL ÉS 66 SZÖVEGKÉPPEL


SZOMBATHELY, 1929


Nihil obstat.

Sabariae, die 17. Maii 1929.

Dr. Josephus Császár
censor.

903/1929.

Imprimatur.

Sabariae, die 7. Maii 1929.

Joannes episcopus.
L. S.Martineum Könyvnyomda Részvénytársaság Szombathely.