Vasi történelmi arcképcsarnok

Írták és összeállították:

Kissné Bai Éva
Dr. Köbölkuti Katalin
Nagyváradi Nóra
Székelyné Török Tünde
Zsámpárné Szalay Mária

Szerkesztette: Pethő Gyula

Összeállításunknak az a célja, hogy a megye sok évszázados történetében fontos szerepet vállalt, jeles személyiségeinek rövid életrajzával megismertessük a kedves olvasót. Eredeti szándékunk szerint a jelenleginél jóval bővebb életrajzi gyűjteményt kívántunk közreadni. A különféle források és feldolgozások - s mindenek előtt a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár név-katalógusának - átnézése után nyilvánvalóvá lett: csak erős válogatás után dönthetjük el, kik szerepeljenek az arcképcsarnokban. A rendelkezésre álló terjedelem is eléggé szűkre szabta a lehetőségeket.

Sok-sok tépelődés, tűnődés, számtalan konzultáció után döntöttünk - és válogattuk ki a neveket, személyeket. Valamelyest megkönnyítette elhatározásunkat, hogy ez az összeállítás nem is törekedhetett a teljességre, hiszen ez nem életrajzi lexikon. /Egy vasi életrajzi lexikon elkészítése - egyéb iránt - a jövő feladata lehet./

Mint minden válogatás - a legjobb szándék, a körültekintő mérlegelés ellenére - ez is kénytelen szembe nézni a döntések esetleges kritikai következményeivel. Bizonyára vannak olyan szakterületek /társadalom, gazdaság, politika, kultúra stb./, amelyeknek hozzáértő képviselői hiányolnak neveket, személyeket, ám az említett okok miatt nem tehettünk másként. /Igény esetében a különféle kézikönyvek, szaklexikonok rendelkezésre állnak./ Lehetnek olyanok is, akik indokolatlannak minősítenek bizonyos életrajzokat; de úgy ítéltük meg: akiket felsoroltunk, fontos, meghatározó személyiségek és részesei voltak helyi történelmünknek - akár pozitív, akár negatív értelemben.

Kik szerepelnek az arcképcsarnokban? - Politikusok, állami, megyei, járási, városi és községi tisztségviselők, tudósok, kutatók; a közéletben és a politikában is részt vevő nemesek, főurak; írók, költők, újságírók, szerkesztők, orvosok, pedagógusok, gazdasági szakemberek, vállalkozók - gyárosok, mérnökök, jogászok, festő- és szobrászművészek, egyházi tisztségviselők, lelkészek stb., stb. Mindazok, akik a történelmi - a mindenkori - Vas megyében születtek, akár itt éltek és dolgoztak, akár elkerültek pátriánkból, akik ugyan az ország /és a világ/ más tájairól érkeztek hozzánk, de alkotó életük, munkásságuk stb. ide kötötte őket - hosszabb vagy rövidebb időn át. - Azok egy részének neve is feltűnik, akikről e kötet tanulmányaiban szó esik, de nem valószínű, hogy mindenkié, hiszen az ő számbavételük pl. a névmutató feladata.

Az életrajzok - rövidek. Az volt a fő szempontunk, hogy az adott személyek életútját, ill. a legfontosabb információkat, adatokat tartalmazza. A bővebb ismereteket a vonatkozó monográfiákból, tanulmányokból szerezheti meg az Olvasó.

Az életrajzok végén - ha publikált is az illető személyiség - megtalálhatók fontosabb munkáinak címei, megjelenési adatai.

A felhasznált források feltüntetésétől, mivel az életrajzok szócikk - jellegűek, helytakarékosság okán eltekintettünk. /Annál is inkább, mert számtalan országos és helyi kötetet, cikket, kéziratos feldolgozást néztünk át - még egy-egy személy esetében is./

Az összeállításban előforduló rövidítéseket jegyzékbe foglaltuk és közérthetővé tettük.

Történelmi arcképcsarnok
Vas megye
I. A - L

(Kézirat)

Történelmi arcképcsarnok
Vas megye
II. M - ZS

(Kézirat)

Történelmi arcképcsarnok
Vas megye
Kiegészítés A - ZS

Történelmi arcképcsarnok
Vas megye
Rövidítések jegyzéke